Hac ve Umre Bidatları

- Kutsal topraklara gitmeden mutlaka bazı zatların kabirlerinin ziyaret edilmesi gerektiğine bunun yapılmaması durumunda ziyaretin eksik kalacağına inanmak.

- Kutsal topraklar yolcusunun arkasından su dökmek.

- Kutsal topraklarda dilek tutmak, çaput veya bez bağlamak.

- Tavaf yaparken dünyalık şeyler konuşmak.

- Kabe’nin örtüsünden kumaş kesip ondan medet ummak.

- Makam-ı İbrahim’deki fanusun camlarını öpmek.

- İnsanlara eziyet ederek Hacer’ül Esved taşına dokunmaya çalışmak.

- Harem’deki mermerlere sürülen kokuları alıp sürünmek.

- Dinen Sünnet sayılmadığı halde, bazı yerlerin ziyaretine özellikle önem vermek.

- Teberrük için kutsal toprakların taşından veya toprağından almak.

- Namaz kılanların önlerinden geçmek.

- İmamın arkasında vitir namazını kıldıktan sonra, vitir namazını tekrar kılarak kaza etmek.

- Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’inin herhangi bir yerini kendisinin namaz kılacağı yer olarak tahsis etmek.

- Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’inin herhangi bir yerini her ırkın ayrı bir yer olarak tahsis etmesi.

- Mescidlerde cemaat olabilecek insanlar varken, namazları ayrı ayrı veya birkaç cemaat halinde kılmak.

- Halkalar halinde Arafat’ta oturup, hareketli bir şekilde zikir etmek ve burada def çalmak.

- Mescid-i Nebevi’ye girerken elleri göğüse bağlayarak girmek.

- Peygamber (s.a.v.)’in kabrinin etrafını tavaf etmek, pencere ve parmaklıklarını öpmek, kabre yönelip elleri bağlayıp gözleri yumarak tefekküre dalmak.

- Mescid-i Nebevi’deki Mihraba kutsal maksadıyla el sürmek.

- Rasulullah(s.a.v.)’ın kabrine mektup yazıp atmak.

- Allah’ın Rasulü’nü kendisine, şefaatçı kılmasını dilemek yerine, Rasul’e; "Bana şefaat et ya Rasulullah" demek.

- Mescid-i Nebevi’de özellikle arap kadınların yaptığı gibi ağzından "Zeğarid" denen garip uğultular ve sesler çıkarmak.

- Kabri şerifin karşısına geçip Rasul’ün kabrindeki halini keşfetmek için murakabeye dalmak.

- Mescid-i Nebevi’nin ek kısımlarında namaz kılmaktan kaçınmak. Halbuki Mescidin tüm ekleri mescid sayılır.

- Mescid-i Nebevi’de diğer ziyaretçilere eziyet ederek ön saflara geçmeye çalışmak.

- Diğer mescitleri ziyareti ve o mescidlerde namaz kılmayı gerekli görmek. Halbuki bunun yerine Mescid-i Nebevi’de namaz kılmak daha faziletlidir.

- Kutsal topraklardan dönüşte, teraziyi ve metreyi eline almayacağını söylemek.

Döviz

İstatistik

scroll up